Pokyny pro autory 2023

NFORMACE A POKYNY PRO VYHOTOVENÍ A ZASLÁNÍ PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU

 

šablona

Sborník 51. konference bude vytištěn ve formátu A4. Dodaný text bude bez dalších úprav použit přímo pro reprodukci ve sborníku. Za věcnou a grafickou správnost odpovídá autor.

Tisk sborníku bude černobílý - s výjimkou inzertní části.

Respektujte prosím následující pokyny:

Rozsah příspěvku je max. 4 nebo 6 stran (max 8 stran) formátu A4 včetně obrázků (dodržte vždy sudý počet stran).

Příspěvek pište v programu Microsoft Word, typ písma Times New Roman, velikost viz vzor, řádkování 1. Používejte, prosím, přednastavené styly.

Okraje: horní 3 cm, dolní 2 cm, levý 2 cm, pravý 2 cm. Odsazení 1. řádku odstavce nastavit na 0,5 cm (netýká se nadpisů), zarovnávání odstavců oboustranné. Popisy k obrázkům kurzivou.

Textové dokumenty je možné zaslat libovolně v doc nebo docx a současně v pdf.

Pokud je součástí textového dokumentu obrázek nebo graf, vydavatel si vyhrazuje právo požádat o dodatečné  zaslání obrázku zvlášť ve formátech jpg, tif, bmp, pdf, eps, ai.

Prosíme autory, aby věnovali zvýšenou pozornost kvalitě grafických příloh.

Vypracovaný příspěvek zašlete laskavě e-mailem na adresu tajemníka přípravného výboru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nejpozději do 22.9.2023.