49. Konference Zakládání Brno - 2021

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

15. – 16.11.2021

49. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2021

  zaměření konference

GEOTECHNIKA V DOPRAVNÍM  A VODNÍM STAVITELSTVí

Tematické okruhy

1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Zakladové konstrukce
4. Podzemní konstrukce
5. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR a v zahraničí

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Místo konání: Orea Congress Hotel Brno **** (bývalý hotel Voroněž), Křížkovského 47, Brno

Konference bude zařazena do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT - 2 body.


Výzva

Přípravný výbor konference vyzývá odborníky, kteří mají zájem přednést na konferenci svůj příspěvek k některému z uvedených témat, aby jeho název s krátkou anotací včetně kontaktů na autora registrovali na http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2021/prihlaska-odborneho-prispevku, nebo zaslali nejpozději do 20.6.2021 e-mailem na adresu tajemnice přípravného výboru:

Ing. Věra Glisníková, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vybrané příspěvky budou kromě uveřejnění ve sborníku vydány též anglicky v časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings, jehož číslo bude uveřejněno v citační databázi Scopus.

Termíny

Zaslání anotace       do 20.6. 2021
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 10.7. 2021
Dodání příspěvku do sborníku/časopisu   do 20.9. 2021
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 1.8. 2021
Podrobný odborný a časový program konference    od 1.11. 2021
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 1.10. 2021
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy)   do 15.10. 2021

 

Více informací zde.

 

48. konference Zakládání staveb Brno - 2020 Aktuality

Dne 9.11. 2020 proběhla 48. Konference Zakládání staveb Brno 2020. Vzhledem k pandemické situaci Covid -19 a vyhlášenému nouzovému stavu rozhodl přípravný výbor konference o změně formátu konference, která se nakonec uskutečnila online formou. Zaznělo celkem devět přednesených příspěvků z různých oborů geotechniky. Celkem se na online konferenci připojilo cca 70 účastníků, což lze v současné těžké době vnímat jako úspěch.

ikona pdf


Sborník ze 48. konference Zakládání staveb Brno 2020

Na příští rok je 49. konference „Zakládání staveb Brno 2021“ rezervována na tradičním místě v hotelu Voroněž v termínu: 8 – 9.11.2021.

Rezervujte si prosím tento termín ve svém kalendáři. Se všemi se budeme těšit na příští rok ve výše uvedeném termínu, neboť osobní setkání a vzájemná diskuse o přestávkách, při večerním posezení, jsou na konferencích neméně důležité jako sdílení nových poznatků a zkušeností z oboru geotechnika.

48. konference Zakládání staveb Brno - 2020

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

9. – 10.11.2020

48. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2020

  zaměřenou na


 

Úloha geotechniky v dopravní infrastruktuře


Tematické okruhy

1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Základové konstrukce
4. Podzemní konstrukce
5. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR a v zahraničí

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Místo konání: OREA Hotel Voroněž****, Křížkovského 47, Brno


Výzva

Přípravný výbor konference vyzývá odborníky, kteří mají zájem přednést na konferenci svůj příspěvek k některému z uvedených témat, aby jeho název s krátkou anotací včetně kontaktů na autora registrovali na www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2020/prihlaska-odborneho-prispevku, nebo zaslali nejpozději do 20.6.2020 e-mailem nebo běžnou poštou na adresu tajemníka přípravného výboru:

Daniel Jirásko
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,

Katedra geotechniky
Thákurova 7, CZ 166 29 Praha 6
tel.: +420 2 2435 4852
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozn. Vybrané příspěvky budou kromě uveřejnění ve sborníku vydány též anglicky
v recenzovaném časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings, který je indexován ve Scopus.

Více informací a online přihlášky k účasti budou k dispozici od 1.9.2020 na www.cgts.cz.

Termíny

Zaslání anotace       do 20.6.2020
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 10.7.2020
Dodání příspěvku do sborníku   do 20.9.2020
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 1.9.2020
Podrobný odborný a časový program konference    od 31.10.2020
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 1.10.2020
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy)   do 31.10.2020

47. konference zakládaní staveb v Brně 2019 ve fotografii


Těšíme se na Vás při 48. konferenci Zakládání staveb, Brno, 9.-10.11.2020.

Udělení ceny profesora Z.J. Bažanta za rok 2019

Cenu profesora Z. J. Bažanta za rok 2019 získala:

Ing. Tereza Hamouzová, Ph.D.

za obhájenou disertační práci: „Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku“

zpracovanou na katedře gotechniky FSv ČVUT v Praze.

Zdůvodnění – Anotace práce:

Disertační práce Ing. Čihákové – Hamouzové se věnovala sledování vlivu krátkých výztužných vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku. Řešila tak nejen problematiku mikro vyztužování zemin, umožňující dodat zeminám určitou významnou složku tahové pevnosti, ale navíc i problematiku spojenou s environmentálním aspektem, s využitím odpadního elektrárenského popílku pro praktické aplikace, především do zemních konstrukcí dopravních staveb.

Zaměřila se nejen na laboratorní modelování, ale i na numerické modelování, když hodně pozornosti věnoval základním principům, na jejichž podkladě je možné numericky modelovat materiál, tvořený dvěma rozdílnými materiály – popílkem a syntetickými vlákny.

V závěru se věnovala i praktické aplikaci, když diskutovala i citlivé otázky technologické, přípravu a následnou aplikaci řešené směsi.

Práce je oceněna především za komplexní přístup k řešení velmi náročného technického problému.

V Praze dne 16.10.2019