52. Konference Zakládání Brno 2024

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

11. – 12.11.2024

52. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2024

  zaměření konference

GEOTECHNIKA v inženýrském stavitelství

 

1. Vyzvané přednášky zahraničních hostů
2. Geotechnický průzkum
3. Zemní konstrukce
4. Zakladové konstrukce
5. Podzemní konstrukce

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Místo konání: Orea Congress Hotel Brno **** (bývalý hotel Voroněž), Křížkovského 47, Brno

Konference bude zařazena do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT - 2 body.


Výzva

Přípravný výbor konference vyzývá profesní odborníky, významné firmy (investorské, průzkumné, projekční, realizační) k zapojení do 52. Konference Zakládání staveb Brno 2024, na kterou budou pozváni i významní odborníci ze zahraničí. Přípravný výbor konference vyzývá odborníky, kteří mají zájem přednést na konferenci svůj příspěvek k některému z uvedených témat, aby jeho název s krátkou anotací včetně kontaktů na autora registrovali na http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2022/prihlaska-odborneho-prispevku, nebo zaslali nejpozději do 26.7. 2024 e-mailem na adresu tajemníka přípravného výboru:

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vybrané příspěvky budou kromě uveřejnění ve sborníku vydány též anglicky v časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings, jehož číslo bude uveřejněno v citační databázi Scopus.

Termíny

Zaslání anotace       do 26.7. 2024
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 23.8. 2024
Dodání příspěvku do sborníku/časopisu   do 20.9. 2024
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 1.8. 2024
Podrobný odborný a časový program konference    od 14.10. 2024
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 1.10. 2024
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy)   do 11.10. 2024

 

  Prezentace firem

Hlavní partner (kompletní firemní prezentace)
barevný inzerát ve sborníku vel. A4, prostor pro 2ks vlastních bannerů (roll-up),
stůl + 2x židle v rámci doprovodné výstavy, distribuce propagačních materiálů
účastníkům akce, logo společnosti v jednacím sále, programu, sborníku
+ bezplatná účast 4 osob na konferenci

  

 

 

 

 

Kč 48.000,-

Hlavní partner konference
(prostor pro 2 ks vlastních bannerů (roll-up), stůl + 2x židle v rámci
doprovodné výstavy + bezplatná účast 2 osob na konferenci
)

 

Kč 21.000,-

Barevný inzerát ve sborníku vel. A4
Kč 11.000,-
Prostor pro umístění vlastních bannerů (roll-up) Kč 13.000,-
Zapůjčení stolu a 2 židlí Kč 2.700,-
Distribuce propagačních materiálů účastníkům
Kč 3.700,-

 (Ceny jsou uvedeny bez DPH)

 

Přípravný výbor:

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - předseda
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Taťana Holoušová, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martin Vaníček, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Dr. Ing. Jan Pruška
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Alena Zemanová, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa výše uvedených členů:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra geotechniky,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Ing. Michael Remeš
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zakládání staveb, a.s., K Jezu 1, 143 01 Praha 4

 

Odborný komitét:

 

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.            doc. Ing. Ivan Slávik, Ph.D.
Ing. Věra Glisníková, CSc.   Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Ing. Tereza Hamouzová, Ph.D.   prof. Ing. Peter Turček, PhD.
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.   Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
RNDr. Lubomír Klímek, MBA   + členové Přípravného výboru
doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.  

 

 Organizační výbor:

 

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - příjem anotací
+420 2 2435 4852, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Hana Némethová - organizační záležitosti
Tel.+420 602 737 657, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.