Národní aplikační dokument k ČSN EN 1997-1

Národní aplikační dokument k ČSN EN 1997-1 (Národní příloha)

Česká geotechnická společnost ČSSI se spolu s katedrou geotechniky podílela na přípravě Národního aplikačního dokumentu k ČSN EN 1997-1 "Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1 - Obecná pravidla".

ČGtS plně podporuje poslední, o připomínky aktualizovanou verzi tohoto dokumentu, která byla dne 30.6. 2014 odeslána na ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Odborná veřejnost, která se ještě neseznámila s NAD k ČSN EN 1997-1, má možnost si prostudovat tento dokument zde ikona pdf ČSN_EN_1997-1_NA_ 30_cerven_2014.pdf.