51. Konference Zakládání Brno - 2023

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

6. – 7.11.2023

51. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2023

  zaměření konference

GEOTECHNIKA V inŽENÝRSKÉM STAVITELSTVÍ

1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Zakladové konstrukce
4. Podzemní konstrukce

ikona pdf Bulletin 1 v pdf

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Místo konání: Orea Congress Hotel Brno **** (bývalý hotel Voroněž), Křížkovského 47, Brno

Konference bude zařazena do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT - 2 body.


Výzva

Přípravný výbor konference vyzývá profesní odborníky, významné firmy (investorské, průzkumné, projekční, realizační) k zapojení do 51. Konference Zakládání staveb Brno 2023, na kterou budou pozváni i významní odborníci ze zahraničí. Konference bude zařazena do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT – 2 body.

Přípravný výbor konference vyzývá odborníky, kteří mají zájem přednést na konferenci svůj příspěvek k některému z uvedených témat, aby jeho název s krátkou anotací včetně kontaktů na autora registrovali na http://www.cgts.cz/cz/konference-zakladani-staveb-brno-2023/prihlaska-odborneho-prispevku-2, nebo zaslali nejpozději do 28.7. 2023 e-mailem na adresu tajemnice přípravného výboru:

Ing. Věra Glisníková, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vybrané příspěvky budou kromě uveřejnění ve sborníku vydány též anglicky v časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings, jehož číslo bude uveřejněno v citační databázi Scopus.

Termíny

Zaslání anotace       do 28.7. 2023
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 11.8. 2023
Dodání příspěvku do sborníku/časopisu   do 22.9. 2023
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 1.8. 2023
Podrobný odborný a časový program konference    od 15.10. 2023
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 1.10. 2023
Přihlášky k prezentaci (partner, ostatní firmy)   do 15.10. 2023
 
Prezentace firem
Hlavní partner - kompletní prezentace (bar. inzerát ve sborníku vel. A4;
prostor pro 2ks vlastních bannerů (roll-up), stůl + 2x židle v rámci doprovodné výstavy,
distribuce propagačních materiálů účastníkům akce;
logo společnosti v jednacím sále, programu, sborníku + bezplatná účast 4 osob na konferenci

   Kč 45.000,-

Partner konference - prostor pro 2ks vlastních bannerů (roll-up), stůl + 2x židle v rámci doprovodné
výstavy
+ bezplatná účast 2 osob na konferenci

    Kč 20.000,-   
Barevný inzerát ve sborníku velikosti A4
   Kč 10.000,-
Prostor pro umístění vlastních bannerů (roll-up)
   Kč 12.000,-
Zapůjčení stolu a 2 židlí    Kč 2.500,-
Distribuce propagačních materiálů účastníkům
   Kč 3.500,-

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

 

Přípravný výbor:

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. - předseda
Keller – speciální zakládání spol. s r.o.
Tel.: +420 547 424 381, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Věra Glisníková, CSc. - tajemnice
tel.: +420 541 147 238, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
tel.: +420 541 147 234, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Boštík, Ph.D.

tel.: +420 541 147 234, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa výše uvedených členů:Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav geotechniky, Veveří 331/95, 602 00, Brno

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
GEOtest, a.s.
tel.: +420 548 125 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odborný komitét:

prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.            Ing. Petr Nosek
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.   Ing. Michael Remeš
Ing. Taťana Holoušová, CSc.   Ing. Jindřich Řičica
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.   doc. Ing. Ivan Slávik, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Jan Pruška   prof. Ing. Peter Turček, Ph.D.
Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.   prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.  

 

 Organizační výbor:

Ing. Věra Glisníková, CSc. - příjem anotací, komunikace s autory
tel.: +420 541 147 238, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Hana Némethová - organizační záležitosti a firemní prezentace
Tel. +420 602 737 657, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ubytování

Pro rezervaci ubytování v hotelu OREA Congress Hotel Brno**** využijte následující odkaz: ZAKLADANI