45. Konference Zakládání staveb Brno - 2017

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

13. – 14.11.2017

45. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2017

  zaměřenou na

 

DOPRAVNÍ a VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Tematické okruhy

1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Základové konstrukce
4. Podzemní konstrukce
5. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR či v zahraničí

 

ikona pdf Program konfrence

 

Více informací a online přihlášky k účasti budou k dispozici od 15.7.2017 na www.cgts.cz.

Termíny

Zaslání anotace       do 31.5.2017
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 30.6.2017
Dodání příspěvku do sborníku   do 15.9.2017
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 15.7.2017
Podrobný odborný a časový program konference    od 15.10.2017
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 15.9.2017
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy)   do 31.10.2017