Vyhlášení ceny Prof. Z.J. Bažanta za rok 2014

prof. Z. J. Bazant

                        tn cenaprofbaz

Česká geotechnická společnost ČSSI a katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze

vyhlašují 4. ročník soutěže o Cenu profesora Zdeňka J. Bažanta za přínos k rozvoji geotechniky za rok 2014. Práce se přihlašují do 15. října 2014 a zasílají se v 1 výtisku spolu s elektronickou verzí.

Více informací je ke stažení zde ikona pdf vyhlášení soutěže 2014.pdf .

Návrh národního aplikačnímu dokumentu k ČSN EN 1997-1

Česká geotechnická společnost ČSSI se spolu s katedrou geotechniky podílela na přípravě Národního aplikačního dokumentu k ČSN EN 1997-1 "Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1 - Obecná pravidla".

ČGtS plně podporuje poslední, o připomínky aktualizovanou verzi tohoto dokumentu, která byla dne 30.6. 2014 odeslána na ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Odborná veřejnost, která se ještě neseznámila s NAD k ČSN EN 1997-1, má možnost si prostudovat tento dokument zde ikona pdf ČSN_EN_1997-1_NA_ 30_cerven_2014.pdf.

42. Konference Zakládání staveb Brno - 2014

Česká geotechnická společnost ČSSI  pořádá ve dnech 3. – 4.11.2014

42. konferenci se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2014 zaměřenou na GEOTECHNIKU V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ

Tematické okruhy:
1. Geotechnický průzkum pro dopravní stavby
2. Zemní a základové konstrukce dopravních staveb
3. Silniční a železniční tunely, metro
4. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR a v zahraniční

Termíny

Zaslání anotace       do 31.5.2014
Oznámení o přijetí a pokyny autorům do 30.6.2014
Dodání příspěvku do sborníku   do 10.9.2014
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz od 15.7.2014
Podrobný odborný a časový program konference bude rozeslán elektronickou poštou
a současně uveden na www.cgts.cz
od 10.10.2014
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner) do 31.8.2014
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy) do 25.10.2014

Více informací na http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2014

Information about 41st Conference Foundations 2013 - Brno

The 41st Foundation engineering conference in Brno organized by Czech geotechnical society was held on 11th - 12th November 2013.

Detailed conference program is available here.

Keynote presentation regarding present and future of Eurocode 7 was made by Dr. Andrew Bond from Geocentrix Ltd. The presentation can be downloaded from the link bellow.

 

Prof. Z.J. Bažant Prize Award 2013

Prize of Proffesor Z.J. Bažant in 2013:

in category A - Ing. Vít Černý for Feasibility Study & Design for Bawanur Dam & Garmian
Irrigation Canal in Garmian, geotechnical investigation and related design.

in category D - Ing. Michal Doněk, Ph.D. – for dissertation thesis: Axial loaded pile groups.