Aktualizace - 44. Konference Zakládání staveb Brno 2016

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

14. – 15.11.2016

44. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2016

  zaměřenou na

ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN A HORNIN

Tematické okruhy

1. Geotechnický průzkum
2. Zlepšování pro Zemní konstrukce
3. Zlepšování pro Základové konstrukce
4. Zlepšování pro Podzemní konstrukce
5. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR či v zahraničí

On line registrace na konferenci zde

ikona pdf

Časový program konference

ikona pdf

Bulletin ke stažení v pdf

Pozvánka na exkurzi

Česká geotechnická společnost pořádá exkurzi na rekonstrukci Pinkasova domu na Kampě, kde byly objeveny pilíře Juditina mostu.

Exkurze se koná v pátek 16.10. 2015 od 8:30. K vidění bude provádění podchycování tryskovou injektáží a mikropilotové bárky.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Terezu Čihákovou This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43. Konference Zakládání staveb Brno - 2015

Česká geotechnická společnost ČSSI  pořádá ve dnech 9. – 10.11.2015

43. konferenci se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2015 zaměřenou na NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A MONITORING GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ

Tematické okruhy:
1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Zakládání staveb
4. Podzemní stavby
5. Stavby se zajímavým zakládáním – nové stavby, rekonstrukce, sanace

Termíny

Zaslání anotace       do 31.5.2015
Oznámení o přijetí a pokyny autorům do 30.6.2015
Dodání příspěvku do sborníku   do 15.9.2015
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz od 1.7.2015
Podrobný odborný a časový program konference bude rozeslán elektronickou poštou
a současně uveden na www.cgts.cz
od 12.10.2015
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner) do 31.8.2015
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy) do 31.10.2015

Více informací na http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2015

Udělení cen Profesora Z. J. Bažanta za rok 2014

Cenu profesora Z. J. Bažanta za rok 2014 získala:

v kategorii D - Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D. – za disertační práci: Comparative Static Analysis of Tunneling Methods
NATM and ADECO-RS
(Statická srovnávací analýza tunelovacích metod NRTM a ADECO-RS)

Information about 42nd Conference Foundations Brno

The 42nd Foundation engineering conference in Brno organized by Czech geotechnical society was held on 3rd - 4th November 2014.

Detailed conference program is available here.