Udělení ceny profesora Z.J. Bažanta za rok 2016

Ceny profesora Z. J. Bažanta za rok 2016 získali:

v kategorii A - Ing. Jan Faltýnek – za diplomovou práci: Tunely prováděné metodou čelního odtěžování (Metoda „želva"). (návrh předložený firmou Hochtief, a.s.  – Ing. Pavlem Růžičkou)

v kategorii D - Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D. – za disertační práci: Segmentová ostění tunelů z drátkobetonu. (návrh předložený katedrou geotechniky FSv ČVUT v Praze – Doc. M. Hilarem)