48. konference Zakládání staveb Brno 2020

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

9. – 10.11.2020

48. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2020

  zaměřenou na


 

Úloha geotechniky v dopravní infrastruktuře


Tematické okruhy

1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Základové konstrukce
4. Podzemní konstrukce
5. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR a v zahraničí

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Místo konání: OREA Hotel Voroněž****, Křížkovského 47, Brno


Výzva

Přípravný výbor konference vyzývá odborníky, kteří mají zájem přednést na konferenci svůj příspěvek k některému z uvedených témat, aby jeho název s krátkou anotací včetně kontaktů na autora registrovali na www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2020/prihlaska-odborneho-prispevku, nebo zaslali nejpozději do 20.6.2020 e-mailem nebo běžnou poštou na adresu tajemníka přípravného výboru:

Daniel Jirásko
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,

Katedra geotechniky
Thákurova 7, CZ 166 29 Praha 6
tel.: +420 2 2435 4852
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozn. Vybrané příspěvky budou kromě uveřejnění ve sborníku vydány též anglicky
v recenzovaném časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings, který je indexován ve Scopus.

Více informací a online přihlášky k účasti budou k dispozici od 1.8.2020 na www.cgts.cz.

Termíny

Zaslání anotace       do 20.6.2020
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 10.7.2020
Dodání příspěvku do sborníku   do 20.9.2020
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 1.9.2020
Podrobný odborný a časový program konference    od 31.10.2020
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 1.10.2020
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy)   do 31.10.2020

Prezentace firem

Hlavní partner
(kompletní prezentace zahrnuje níže uvedené nabídky
+ bezplatnou účast 4 zástupců na programu)
   Kč 40.000,-
Barevný inzerát ve sborníku Kč 8.000,-
Výstavka vč. zapůjčení panelů Kč 10.000,-
Výstavka s vlastními panely (banery) Kč 9.000,-
Zapůjčení stolu a 2 židlí Kč 2.000,-
Distribuce prospektů firem Kč 3.000,-

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Přípravný výbor:

prof. Ing. Ivan vaníček, DrSc. - předseda
tel.: +420 2 2435 4540, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - tajemník
tel.: +420 2 2435 4852, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
tel.: +420 2 2435 4548, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Taťana Holoušová, CSc.
tel.: +420 2 2435 4543, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Dr. Ing. Jan Pruška
tel.: +420 2 2435 4547, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa výše uvedených členů: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra geotechniky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Ing. Michael Remeš
tel.: +420 244 004 236, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zakládání staveb, a.s., K Jezu 1, 143 01 Praha 4

Odborný komitét:

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.            Ing. Petr Nosek
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.   Ing. Jindřich Řičica
Ing. Věra Glisníková, CSc.   doc. Ing. Ivan Slávik, Ph.D.
RNDr. Lubomír Klímek, MBA   Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.   Ing. et Ing. Jan Štefaňák, Ph.D.
doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.   prof. Ing. Peter Turček, Ph.D.

 Organizační výbor:

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - příjem anotací
+420 2 2435 4852, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Magda Kytnerová - organizační záležitosti
Tel.+420 603 100 253, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.