47. Konference Zakládání staveb Brno 2019

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

11. – 12.11.2019

47. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2019

  zaměření konference

Navrhování, provádění a monitoring geotechnických konstrukcí

Tematické okruhy

1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Zakladové konstrukce
4. Podzemní konstrukce
5. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR a v zahraničí

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Místo konání: Orea Hotel Voroněž ****, Křížkovského 47, Brno

Konference bude zařazena do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT - 2 body.


Výzva

Přípravný výbor konference vyzývá odborníky, kteří mají zájem přednést na konferenci svůj příspěvek k některému z uvedených témat, aby jeho název s krátkou anotací včetně kontaktů na autora registrovali na http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019/prihlaska-odborneho-prispevku, nebo zaslali nejpozději do 31.5.2019 e-mailem na adresu tajemnice přípravného výboru:

Ing. věra Glisníková, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vybrané příspěvky budou kromě uveřejnění ve sborníku vydány též anglicky v recenzovaném časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings, jehož číslo bude zasláno k evaluaci do citačních databází.

Termíny

Zaslání anotace       do 31.5. 2019
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 30.6. 2019
Dodání příspěvku do sborníku/časopisu   do 20.9. 2019
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 1.8. 2019
Podrobný odborný a časový program konference    od 15.10. 2019
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 1.10. 2019
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy)   do 31.10. 2019

Prezentace firem

Hlavní partner - kompletní prezentace

(zahrnuje níže uvedené nabídky
+ umístění loga v  kongresovém sále
+ bezplatnou účast 4 zástupců na programu)

   Kč 40.000,-
Barevný inzerát ve sborníku Kč 8.000,-
Výstavka vč. zapůjčení 2 panelů Kč 10.000,-
Výstavka s vlastními panely (banery) Kč 9.000,-
Zapůjčení stolu a 2 židlí Kč 2.000,-
Distribuce prospektů firem Kč 3.000,-

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Přípravný výbor:

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. - předseda
Keller – speciální zakládání spol. s r.o.
Tel.: +420 547 424 381, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Věra Glisníková, CSc. - tajemnice
tel.: +420 541 147 238, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
tel.: +420 541 147 234, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. et Ing. Jan Štefaňák,, Ph.D.
tel.: +420 541 147 212, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa výše uvedených členů:Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav geotechniky, Veveří 331/95, 602 00, Brno

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
GEOtest, a.s.
tel.: +420 548 125 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborný komitét:

prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.            Ing. Petr Nosek
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.   Ing. Michael Remeš
Ing. Taťana Holoušová, CSc.   Ing. Jindřich Řičica
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.   doc. Ing. Ivan Slávik, Ph.D.
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.   prof. Ing. Peter Turček, Ph.D.
Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.   prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.    

 Organizační výbor:

Ing. Věra Glisníková, CSc. - komunikace s autory
tel.: +420 541 147 238, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Magda Kytnerová - organizační záležitosti a firemní prezentace
Tel.+420 603 100 253, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.